Om Hedebostien

Hedebostien tilbyder borgere i Hovedstadsområdet en grøn, rekreativ forbindelse på den korteste strækning, der forbinder Roskilde Fjord og Køge Bugt.

Planlægningen har været længe undervejs. Allerede i 2005 blev de første tanker om Hedebostien formuleret i visionen for en fjerde grøn ring i Regionplanen. Godt ti år efter, i foråret 2016, åbnede Hedebostien for offentligheden.

Visionen for Hedebostien, er at kunne give bedre adgang til en række større, rekreative naturområder og værdifulde landskaber, samt at skabe nye, vigtige sammenhænge, forbindelser og oplevelsesmuligheder

Stien har stor lokal opbakning og er blandt andet muliggjort ved godt samarbejde og frivillige aftaler med lodsejere langs stien.

Hedebostien bringer de besøgende forbi Roskildes vikingeskibe og videre til Hedeland – og herefter gennem den nye Tune Skov, forbi Karlstrup Kalkgrav og ned til Trylleskoven ved Solrød Strand. Ud over at give gående, motionister, cyklister og ridende store naturoplevelser, formidler stien de kulturhistoriske spor, den krydser. Stien er i alt 23 km lang.

Formidlingen foregår digitalt via app’en, inkl. mobilspil, og via informationsskilte langs med stien. Du kan også lægge dine billeder på instargram #hedebostien.

En tur på Hedebostien, gennem skovområderne, mellem markerne og langs vandløb fo

Oplev en perlerække af enestående naturområder, når du følger Hedebostien gennem

Hedebostien inviterer til bevægelse og udfordrende adspredelse.

Hedebostien er som skabt til den aktive familietur med de mindste, liges

Hedebostien er realiseret takket være solid, lokal opbakning til projektet.

Hedebostiens app giver dig gode natur- og kulturoplevelser, samt andre