Samarbejdspartnere

Hedebostien er realiseret takket være solid, lokal opbakning til projektet. De frivillige aftaler, der er indgået med lodsejere, og en engageret indsats fra en række interessenter og organisationer har resulteret i mange gode løsninger.

 

Hedebostien er et tværkommunalt projekt, der er realiseret af Roskilde, Greve og Solrød kommuner. Projektet har kostet omkring 14 mio. kr. og er finansieret med støtte fra Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

En række interessenter og organisationer har løbende fulgt projektet og været inddraget løbende i processen. Her nævnes Naturstyrelsen, I/S Hedeland, Greve Museum, Mosede Forts Venner / Tunestillingens Venner, Friluftsrådet ved Roskilde Kredsen (Roskilde, Lejre, Greve, Solrød), samt Danmarks Naturfredningsforening ved Lokalafdelinger i Roskilde, Greve og Solrød.

De tre kommuner varetager driften af hver deres del af stien, undtaget de områder som Naturstyrelsen ejer (markeret med de karakteristiske røde pæle).