Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke opfattes i dag som Danmarks betydeligste kirkebygning.

I 1020 oprettede Knud den Store (konge af England og Danmark-Norge) bispesædet i Roskilde. Under biskop Svend Normand, som døde i 1088, blev den nuværende domkirkes forgænger færdigbygget som en stor kirke af kildekalk.

I 1104 fik det danske rige pavens bemyndigelse til at oprette sit eget ærkebispesæde, men det blev ikke placeret i Roskilde, som ellers var det rigeste og mest magtfulde bispedømme. I stedet blev det oprettet i Lund, der lå centralt i det store ærkebispedømme, der dengang også omfattede en stor del af Sverige.

Absalons nye domkirke

I 1158 blev Valdemar den Stores fosterbror Absalon udnævnt til biskop for det magtfulde bispedømme i Roskilde. I 1170’erne blev byggeriet af den nuværende Roskilde Domkirke sat i gang, og det blev konstrueret efter den sidste nye mode inden for kirkebygning – nemlig i mursten. Eftersom det tog over hundrede år at bygge domkirken, kan man følge en udvikling i byggestilen fra romansk til gotisk stil, startende fra koret mod tårnet. De to store tårne kom først til omkring år 1400, og det lille Margrethespir fulgte efter i 1420. De høje slanke spir på de to store tårne kom til i 1635.

Kongegrave ændrede kirkens form

Roskilde Domkirke har været gravkirke for de danske konger og dronninger siden "Danmarks og Norges fuldmægtige frue og husbonde" Margrethe blev flyttet hertil året efter sin død fra Sorø Kloster i 1413. Dog ligger kong Svend den 2. Estridsen, som døde i 1076, også begravet her, idet han blev overført fra den gamle domkirke.

Indtil 1412 var Sct. Bendts Kirke i Ringsted kongehusets foretrukne gravkirke, hvor fem konger er stedt til hvile, startende med Valdemar den 1.

Siden domkirkens opførelse er der blevet tilføjet en del tilbygninger som gravkapeller, hvorfor man knapt kan genkende kirkens oprindelige form. Kapitelhuset i den sydøstlige del af kirken, der blev brugt som mødesal for kanniker og andre kirkefolk, er dog helt tilbage fra 1200-tallet.

Bispesædet flytter

Efter reformationen i 1536 blev Sjællands bispesæde flyttet til København. Herefter mistede Roskilde det sidste af sin før så fremtrædende religiøse position i Danmark – undtagen som kirkeby for kongegravene.

Besøg Domkirkemuseet

Se mere om kirkens historie på Domkirkemuseet i Domkirken over Helligtrekongers Kapel. Her vises blandt andet kirkens historie samt en kopi af Dronning Margrethe den 1.s guldkjole.

Det kan du i app'en

Hotspot