Provstemarken og Tuttestien

Nyd udsigten fra Provstestræde ned over Provstevænget, hvor der i katolsk tid (før 1530) lå en hel bydel for Domkirkens kanniker og andre ansatte.

Her var brolagte gader og fornemme huse til kannikerne, der var præster, tilknyttet Domkirken. Men der var også mange andre ansatte, som fx provster, diakoner og andre administrativt ansatte, som formentlig boede i mindre fornemme huse i samme område. Også Katedralskolens lærere kan have boet her. Endvidere lå her kapitelbadstuen og Sankt Hans kirke, der var sognekirken for bydelen. Hele området har myldret af liv på den tid, men det hele forsvandt efter reformationen i 1536, hvor Roskilde mistede sin position som landets vigtigste religiøse center.

Gå ned ad Tuttesti

Fra Domkirkepladsen fører Tuttesti ned til Byparken og havnen. Den har sit navn efter servitutterne – elever fra Katedralskolen, der tjente som hjælpedegne i Sankt Jørgensbjerg Kirke.

Helbredelse ved helligkilderne

Du passerer først Sankt Hans Kilde, som var en af helligkilderne i Roskilde. Oppe på marken i provstebyen lå Sankt Hans Kirke, der var knyttet til den nærliggende kilde.

I katolsk tid valfartede mange til helligkilderne, som man fra ældgammel tid troede kunne helbrede sygdomme og opfylde ønsker. Man skulle tage vand fra kilden i en ny kande, drikke det, vaske sig, og derefter knuse kanden og kaste den i kildebrønden. Ved oprensning af den 11 meter dybe brønd i 1834 fandt man adskillige meter potteskår, heraf to velbevarede krukker, som du kan se her i galleriet. Krukkerne er nu opbevaret på Nationalmuseet.

Sankt Clara Kloster

Lige til venstre for Tuttesti, hvor sportspladsen nu ligger, blev der i 1256 oprettet et franciskaner-nonnekloster. Lige som Gråbrødreklosteret ved Hestetorvet blev det imidlertid revet ned efter reformationen, så der i dag kun er arkæologiske spor efter det.

Det kan du i app'en

Route